Bazar, 2024-07-21, 20:34
VATANBAKU
Xoş gəlmisiz Qonaq | RSS
Menyu
Bölmələr
Məqalə [37]
Tarix [23]
Şeir [13]
Musiqi [0]
Video [1]
Şəxsiyyətlər [14]
Sorğu
İdeallara inanırsınızmı?
Bütün cavablar: 254
Statistika

Online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0
Vatan Baku

..
Reklam

  
Ana səhifə » 2009 » Avqust » 23Türbülans ( Latınca "turbare" - dönmək,burulmaq, çaşmaq) bir mayenin ya da qazın hərəkət halındakı nizamsızlığıdır. Türbülans, bir çox fizikaçı tərəfindən ələ alınmış, ancaq etibarlı bir həll tapıla bilməmiş problemlərdən biriydi. Düz axışa sahib bir axıcının molekulları bir-birlərinə mümkün olduğu qədər yaxın qalmağa və bənzər davranışlar göstərməyə meyllidir. 19. əsrin başlarında nizamlı axışa sahib axıcılara aid təməl problemlər həll edilmiş və axıcılar dinamikasının təməlləri qurulmuşdu. Ancaq elm uzun müddət türbülans üzərində işi rədd etmiş, türbülansı daha çox da mühəndislik problemi olaraq görmüşdür.


Türbülans ... Davamı »
Bölmə: Məqalə | Baxılıb: 901 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 

 

Məncə bütün Türklər  bu videonu izləməlidir.Əsasəndə Azərbaycan Türkləri.

 

Onlar öz mübarizələrini qanları bahasına olsada dayandırmadılar.

onları İran dövləti,Azərbaycan dedikləri üçün öldürdü. 

Onlar, bax belə şəhid oldu.

... Davamı »

Bölmə: Video | Baxılıb: 1101 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 

Erkək, qadın, əsgər, çocuq, ixtiyar
— Əsir — deyə, minlərcə türk övladı:
İssız bir adanın qoynunda sızlar,
Sorulmaz dərdi, duyulmaz fəryadı.

İştə kinli bir məzarlıq ki hər gün
Yığın-yığın insan udar da, doymaz;
Sağlam vücudlar belə düşgün, ölgün,
Ümidsiz bir heykəldən fərq olunmaz.

Gülümsərlər, fəqət həp gözlərində
İntiqamlı şimşəklər çaxar, durur.
Çırpınırlar, solmuş bənizlərində
Bir çox gizli, sönük əməllər uyur.

Yalnız soyuq, yağmur, boran, fırtına
Oxşar durur bu məhzun könülləri;
Üryanlıq, xəstəlik, aclıq bir yana,
Susuzluqdan həp qurumuş dilləri.

Amansız qartalın vəhşi dırnağı
Məsum yavruları ... Davamı »

Bölmə: Şeir | Baxılıb: 1586 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 Göktürkleri, əlli illik Çin əsarətindən qurtararaq, ikinci dəfə Göktürk Xaqanlığını quran, İlteriş (Eli, dövləti yığıb tənzimləyən) ünvanı ilə xatırlanan Kutluk Kağanın böyük oğulu. 684 ilində doğuldu. Atası Kutluk Kağan öldüyü zaman qardaşı Kültiginlə birlikdə, kiçik yaşda olmaları səbəbiylə, əmiləri Kapağan Kağanın və millət veteranı, böyük müşavir Vəzir Bilgə Tonyukukun himayəsində böyüdü. O zaman Bilgə Kağan 8, Kültigin Xan 7 yaşında idilər.

 

Əmisi Kapağan Kağan tərəfindən 14 yaşında "şad" təyin edilərək dövlət xidmətinə girdi. Vəzir Tonyukuk əmrində, Göktürk Xaqanlığının İnal ilə birlikdə sövq etdikləri qərb orduları qrupunda i ... Davamı »

Bölmə: Tarix | Baxılıb: 1005 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 

Dünya modellərinin var oluşuna icazə verən və beləcə təsirli olaraq onların məqsədlərinə, planlarına, sonlarına və arzularına bağlı olan məşğuliyyətdir. Sözlər bilməyə, hissə, şüura, idealarına və obrazlama ehtiva edən bənzər anlayışların və müddətlərinə müraciət edər.

Qavramaları formalaşdırdararkən ploblemlerin həllərində səbəblərdə və qərarlar vermədə məşğul olmaq kimi düşüncə məlumatın zehni işlədiminin ortaya çıxmasıdır. Düşüncə biliş psixologiyasının bir parçası olan bir yüksək bilinc funksiyası və düşüncə müddətinin analizidir.

Fəlsəfi Düşüncə

Fəlsəfi düşüncə tənqidi bir düşüncədir; yəni özünə məlumat olaraq ələ aldığı hər c ... Davamı »

Bölmə: Məqalə | Baxılıb: 1017 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 

 Dildə, fikirdə, işdə birlik deyərək Türk Birliyinin yol xəritəsini hazırlayan Krım Türkü...

İsmayıl Qaspıralı (1851 - 1914) 

Türk dünyasının böyük düşüncə adamlarından və reformistlərindən biri olan Qaspıralı İsmayıl Bəy, Krım Hərbi (1853-1856) bütün şiddətiylə davam edərkən, Bahçesaraya iki saat məsafədəki Avcıköydə dünyaya gəldi. Atasının doğulduğu kəndə nisbətlə Qaspirinski (Qaspıralı) ləqəbini alan İsmayıl Bəyin uşaqlığı, Krım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Bahçesarayda keçmiş və bu şəhər, onun ruhunda, küçələri, məscidləri, evləri və xüsusilə Xansarayı ilə, silinməz İzlər buraxmışdır.

... Davamı »

Bölmə: Şəxsiyyətlər | Baxılıb: 1712 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 eli bey huseyzade

Əli bəy Hüseynzadə 1864-cü il 24 fevralda Salyanda dünyaya göz açanda Azərbaycanda ictimai-mədəni düşüncə epiqonçu ənənələr əsasında davam edirdi. Ölkədə çarizmin monarxist idarə üsulu hökm sürür, kəndlərdə təhkimçilik hüququ öz təsirini göstərir, ümumxalq təfəkküründə "zillüllah" (padşahı Allahın kölgəsi saymaq) fəsfəsəsi mövcud idi. Ə.Hüseynzadə Tiflisə, babası Qafqaz şeyxülislamı Axund Əhməd Səlyaninin yanına gedib orada gimnaziya tələbəsi olanda da (1875-1885) ictimai-mədəni şüurun səviyyəsi təxminən belə idi. Doğrudur, Cəlil Məmmədquluzadənin yazdığı kimi, "az-az ayılanlar" var idisə, yenə də "xabi-qəflət qaranlığında Allahu Əkbər" sədasından başqa bir şey eşidilmirdi. ... Davamı »

Bölmə: Şəxsiyyətlər | Baxılıb: 1748 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)


Samani Dövlətinin əhəmiyyətli şəxsiyyətlərindən Xorasan komandiri Alp Tigin (Alptegin), 961də Vəzir Əli Məhəmməd Bəlamı ilə birləşərək öz namizədini zorla Samani taxtına oturtmaq istədiyində müvəffəqiyyətsizliyə uğrayar. Beləliklə Qəznə Dövlətinin təməli atılmış olar.

Qəznəlilər Dövləti yalnız Alpteginin özü ilə gətirdiyi Türk əsgərlərinə söykənirdi.
xanədanlıq, Qəznəli Mahmud zamanında qızıl çağını yaşar (997-1027). Müvəffəqiyyətli bir komandir olaraq bilinən Qəznəli Mahmud yalnız ölkənin torpaqlarını genişlətməklə qalmaz eyni zamanda Gaznelilerinin çoxunu Mü ... Davamı »

Bölmə: Tarix | Baxılıb: 1387 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

Əhməd Cavad: “QIRMIZI SİYAHI”

   Məhkəmə qurulmuşdu. Yenə istintaq işi araşdırılır, şahidlər dindirilirdi. Məhkəmə zalı adamla doluydu. Təkcə müttəhimin yeri boşuydu. Bu dəfə məhkəməsi onsuz keçməliydi. Şair Əhməd Cavadsız… Ancaq o burdaydı. Dayanıb, deyilənləri dinləyirdi. Gözlərindəki kədər gülümsər sifətinə yayılmışdı. Onu təkcə Şükriyyə görürdü. Sövq-təbii hiss edirdi ki, Cavadını çağırsa da, bu qədər adamın içində yanına gəlməz. Onun varlığını duya-duya titrək əllərini arabir yanında əyləşən oğlu Niyazinin əllərinə toxundururdu. Şükriyyə görürdü ki, müstəntiqlər, şahidlər 1937-ci ildə dustaqxana divarları arasınd ... Davamı »

Bölmə: Şəxsiyyətlər | Baxılıb: 1895 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

 

Səməd Vurğun
Həyat fəlsəfəsi

Quşlar qatar-qatar ellərdən keçər,
Bəşər nəsil-nəsil dünyadan köçər;
İnsanlıq gah zəhər, gah şərbət içər…
Əzəldən belədir hökmü zamanın -
Düyümlü bir sirri var asimanın!

Çarxını qurduqça dövranın əli
Bəzən ağlar olur, bəzən gülməli…
İnsanın ən böyük eşqi, əməli
Bəzən aslan kimi çırpınır darda,
Bəzən də qərq olur fırtınalarda…

Dəyişir səmtini daima sular,
Dəyişir fikirlər, dönür duyğular.
Kainat tutmayır bir yerdə qərar:
- Çarpır sinəsini qayalıqlara-
O gah qışa çıxır, gah da bahara!

Dünya binasını qurandan bəri
Səadət adlanan o gözəl pəri
Gəl! - deyə səsləmiş qərinəl ... Davamı »

Bölmə: Şeir | Baxılıb: 1216 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (0)

Deməli belə, xəbəriniz olduğu kimi, deyilənlərə görə, internetə nəzarət edən bir qurum və ya Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin nəzdində bir şöbə ,.. yoxsa nə bilim nəsə, buna bənzər bir şey yaradılır." Hamınızı təbrik edirəm! Xey ... Davamı »
Bölmə: Məqalə | Baxılıb: 1013 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 4.0/1 | Şərhlər (0)


nuri pasa

Nuru Killigil (NURİ PAŞA)
1881 - 1949

Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Yeri: İstanbul
Bağlılığı: Osmanlı Dövləti
Əmr etdiyi: İslam Ordusu
döyüş/Qarşıdurma: Qafqaz Cəbhəsi
Sonrakı İşi: İşadamıNuru Killigil (və ya Nuru Paşa) (1881-1949) Osmanlı ordusunda komandir və Cumhuriyyət dövrü işadamı.
 

Enver Paşanın qardaşı olan Nuru Killigil, I. Dünya Döyüşünün sonlarında "İslam Ordusu" adında müsəlmanlardan qurulan bir ordu ilə Brest-Litovsk Müqaviləsi ilə döyüşdən çəkilən Rusların boşaltdığı Qafqaz torpaqlarına hücuma keçdi.

Bu ordunun önünü kəsmək üçün İngilislər Bakıya kiçik bir qüvvət göndərmişlər idi, lakin İslam Ordusunun Azərbaycan daxilində böyük dəstək tapıb güclənməsi üzərinə Bakı Döyü ... Davamı »

Bölmə: Şəxsiyyətlər | Baxılıb: 2431 | Tarix: 2009-08-23 | Reytnq: 0.0/0 | Şərhlər (1)

Giriş forması
Axtar
Kalendar
«  Avqust 2009  »
BBeÇaÇCaCŞ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Arxiv
Saytlar
 • facebook
 • Antikommunist
 • vatanbaku.tr.gg
 • twitter
 • Create your own site
 • microsoft
 • Xəbərlər

   Valyuta məzənnəsi

  Hava Haqqında

  Hava Haqqında


  Copyright VatanbakU © 2024Free web hostinguCoz